تبلیغات
یکی مثل من تنها... - اس ام اس سری چهل و دوم
اس ام اس سری چهل و دوم | عمومی ,

یه ترکه رو بردند داد گاه قاضی بهش گفت: اگه حرف نزنی پدرتو در می آورم .متهم گفت بزرگواری میکنین قربان پدرم سالهاست تو زندانه..!؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سر تو بزار رو  شونه هام خوابت بگیره   /      جا خالی میدم بخوری زمین حالت بگیره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,z,x,c,v,b,n,m,l,k,j,h,g,f,d,s,a,q,w,e,r,t,y,u,io,p

خدا ر اشكر تمام دكمه های موبایلم كار می كند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اگه می خوای عاشقت باشم ؟ این رمزرو بزن (*********)و وارد قلبم شو .زدی ؟بیا برو بیا برو دنبال کارت ،رمزو اشتباهی زدی و رفتی تو کو*نم .!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعار جدید 22 بهمن: 22لیتر بنز*ین ریختیم تو موتورگازی رفتیم دختر بازی الله یاور ماست 110 دنبال ماست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکه در خونش رو رنگ می کنه بچه هاش گم میشن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه بار 2تا ضایع با هم ازدواج میکنن بچشون میشه تابلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه روز یه تركه رو به جرم دزدی می برن دادگاه قاضی می گه خجالت بكش این دفه چهارمه كه میای دادگاه تركه به قاضی می گه تو خجالت بكش كه هر روز اینجایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکه زنش فوت میکنه میره خواهر زنشو میگیره .میگن چرا؟میگه :به خاطر صرفه جویی در مادر زن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می دونی خرگوش بعداز دو ماهگی  كجا می ره ؟ تو سه ماهگی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گربه دستش به گوشت نمی رسه یه کمی میره جلو تر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکه با خودکار میره حموم میگن: چرا با خودکا میری حموم؟میگه میخوام هر جامو که شستم علامت بزنم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطفا اول به آتش نشانی زنگ بزن و بعدشم خودتو به پلیس معرفی کن آخه دلمو بد جوری سوزوندی .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از امروز دیگه مایه دار ها عطر بنز*ین میزنن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفای شمع را نازم كه بعد از سوختن ...به صد خاكستری در دامن پروانه میریزد...نه چون انسان كه بعد از رفتن همدم... گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشق یعنی یك جهان دلبستگی عشق یعنی بی نهایت خواستگی عشق یعنی با تو خواندن از جنون عشق یعنی سوختن ها از درون عشق یعنی با خودت بیگانگی عشق یعنی یك جهان دیوانگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاشق هرکس شدم او شد نصیب دیگری دل به هرکس دادم او هم زد به قلبم خنجری من سخاوت دیده ام دل را به هرکس می دهم شرم دارم پس بگیرم آنچه را بخشیده ام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشق امانت با ارزشی است که هر کسی تو قلبش میگذارد برای همینه که هر وقت بخوای عشقت را از کسی پس بگیری باید قلبشو بشکنی!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آفتابگردان دنبال خورشید می گشت ، ناگهان ستاره ای چشمك زد..آفتابگردان سرش را پایین انداخت آری...گلها هیچ وقت خیانت نمی كنند(قابل توجه همه دخترا )


نوشته شده توسط من در شنبه 23 تیر 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ نامه ی عاشقانه!!!+ اس ام اس تکراری ( سری ۶۰ )+ اس ام اس سری پنجاه و هشتم+ اس ام اس سری پنجاه و هفتم+ اس ام اس سری پنجاه و ششم+ سیر تاریخی مهریه...+ اس ام اس سری پنجاه و پنجم+ اس ام اس سری پنجاه و چهارم+ ماهی های مرده+ برای دوست داشتن+ اس ام اس سری پنجاه و سوم+ اس ام اس سری پنجاه و دوم+ اس ام اس سری پنجاه و یکم+ اس ام اس سری پنجاهم+ نمی دونستی ، بدون!!!

صفحات: